O podjetju
 Kratka zgodovina podjetja
 Standardi kakovosti
 Storitve
 Za gostince
 V stiku s potrošniki

Kratka zgodovina podjetja

Začelo se je leta 1991, ko je Sukič Darko ustanovil eno prvih slovenskih pražarn. Delovanje podjetja je zastavil v nekaj točkah: uvoz, praženje, mešanje, mletje in pakiranje kave.

Kaj kmalu se je izkazalo, da je bila premišljena strategija prava, saj smo zaradi povečanega obsega proizvodnje že leta 1995, štiri leta po zagonu podjetja, zgradili novo pražarno, pakirnico in skladišče kave. Razširitev uvozno – predelovalnega programa, kamor smo poleg vrhunskih kav vključili še suhe tropske plodove, je dve leti kasneje zahtevala  dograditev pražarne in pakirnice.

V želji zagotavljati visoko kakovost proizvodov smo kmalu uvedli najsodobnejšo, računalniško vodeno tehnologijo za praženje in mletje kave na hladen način. Sodoben mlin omogoča praženje vedno enakega razmerja kavnih vrst in preprečuje segrevanje kave tekom procesa mletja, zaradi česar se kava ponaša z vsemi potrebnimi lastnostmi: aromo, okusom in pookusom.

Na podlagi predpisanih testov zagotavljamo visoko kakovost izdelkov, ki ustrezajo tako standardom kakovosti, kot tudi zahtevam naročnikov in potrošnikov.