O podjetju
 Kratka zgodovina podjetja
 Standardi kakovosti
 Storitve
 Za gostince
 V stiku s potrošniki

Standardi kakovosti

V pražarni in polnilnici se na podlagi načel sistema HACCP izvaja redni zdravstveni nadzor. Vsa dobavljena živila imajo uradna potrdila, ki so predpisana z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS).

Tako objekti (pražarna – polnilnica) kot tudi zaposleno osebje so pod rednim zdravstveno-sanitarnim nadzorom Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije.

Preden jih pošljemo na trg oziroma naročniku, vse izdelke senzorično analizira Oddelek za živilstvo Katedre za tehnologije rastlinskih živil Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.